Vítejte na stránkách

Evropského institutu kulturních a mírových studií

 

Evropský institut kulturních a mírových studií je nestátní nezisková organizace.

Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.

Držitelé průkazů ZTP mají členství zdarma.

 

 

 

 

 

Posláním institutu je:

Bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími lidmi, osvěta
o kulturním životě neslyšících. 
Podpora bilingvního vzdělávání a výchovy.
Podpora rovných příležitostí Neslyšících.

 

Stanovy jsou k nahlédnutí v naší kanceláři.  V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Podpořit nás můžete několika způsoby - www.eikms.eu/projekty/podporte-nas/
finančním darem na účet sdružení – 254513682/0300, 8168901001/5500
nákupem prostřednictvím portálu GIVT.CZ - givt.cz/evropsky-institut-kulturnich-a-mirovych-studii-spolek
dobrovolnickou prací na našich akcích či přímo na projektech samotných
nebo například propojením s jednotlivými mecenáši (na základě externího fundraisingu).

 

 

 

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15, odst.  Zákona o daních z příjmů).

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů)

 

 

                                                                            

 

 

 

                     

 

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.