Hudebně naučné pořady

 

Cíl

  • doplnění základního vzdělání a rozšíření povědomí o hudbě a hudebních nástrojích z celého světa
  • rozvíjení hudebnosti dětí, podněcování hudební aktivity
  • seznamování s tradičními lidovými nástroji 
  • pořady pro sluchově postižené

 

Hudba je nejstarším komunikačním prostředkem.

Podporuje porozumění mezi lidmi na celém světě.

Hudba překračuje hranice času, vzdálenosti a rozdílů mezi lidmi.

 

Aktivním poslechem hudby se rozvíjí nejen porozumění hudebního umění žáka, nýbrž i hudební schopnosti. Ty se následně projevují individuálními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, instrumentálními či hudebně tvořivými. Důraz také klademe na zpřístupnění hudby a umění i lidem se specifickými problémy – v našem případě dětem se sluchovým postižením, resp. neslyšícím. Neslyšící vnímají hudbu jiným způsobem než jejich slyšící vrstevníky. Významnou cestou je cesta vibrací. Děti, které se narodily neslyšící, a byl jim úspěšně implantován kochleární implantát, mohou při správné hudební terapii získat až 90% kapacity sluchu. Našimi pořady napomáháme terapii těchto dětí, zpřístupňujeme hudbu dětem, které neslyší a slyšet nebudou, slyšícím dětem pomáháme vnímat svět kolem nás interkulturně. Současně upozorňujeme na to, že lidé kolem nás komunikují i jazyky, které nefungují na základě zvuku.     Velké části dětem se sluchovým postižením budeme zprostředkovávat hudbu tlumočenou do českého znakového jazyka ve spolupráci s neslyšícími umělci.

 

 

Těmito pořady také přispějeme k bourání bariér (komunikačních, sociálních) mezi dětmi se sluchovým postižením         a jejich slyšícími vrstevníky a kamarády. Okamžiky, kdy se společně setkávají děti slyšící s neslyšícími, mají mnoho výhod pro všechny zúčastněné. Tím, že se slyšící děti (i dospělí) nemají přístup k výuce českého znakového jazyka, vznikají velké komunikační překážky.

Vědomé rozvíjení znalosti znakového jazyka a kultury neslyšících a zpřístupňování hudby jako hlavní součásti kultury slyšících lidí neslyšícím, napomáháme vytvářet vzájemné pozitivní vazby a nastavovat principy souznění a oboustranného porozumění.
Díky našim pořadům si děti slyšící dostanou možnost uvědomit, že neslyšící kamarádi mohou rovněž vnímat hudbu,        i když zcela jinými cestami, než je běžné pro ně a jejich okolí. Obě skupiny dětí takto motivujeme ke zlepšování vzájemného dorozumívání. Dětem se sluchovým postižením rozšiřujeme další znalosti o kultuře většinové společnosti a vytváříme další možnosti kulturního vyžití.

 

 

 


 

 

Naučné pořady pro základní školy (6 - 9 třída)


• Naučný pořad 1 – hudební nástroje Íránu, Indie, Austrálie, Peru
Účinkující - Shahab Tolouie, Tomáš Reindl
Nástroje: setar, tabla, didgeridoo, cajon


• Naučný pořad 2 – hudební nástroje Iránu, Indie, Austrálie, Peru, Gambie
Účinkující: Papis Nyass, Shahab Tolouie nebo Tomas Reindl
Nástroje: jambe, dun dun, sang ban, ken ken


• Naučný pořad 3 – hudební nástroje České republiky, Indie, Peru, Číny, Irska
Účinkující: Jarmila Šimonová, Alžběta Trojanová
Nástroje: okarína, kezu, indiánská chrastítka, bambusová flétna, harfa, bodhrán


• Naučný pořad 4 – hudební nástroje České republiky, Indie, Austrálie, Peru, Gambie
Účinkující: Jan Vlasák, Papis Nyass
Nástroje: dudy, jambe, dun dun, sang ban, ken ken