Kulturní dědictví

Cíl

  • zkoumání a prezentace prvků tradiční lidové kultury
  • spolupráce s etnomuzikology a folkloristy
  • podpora a ochrana rozmanitosti kulturních projevů