Mezikulturní dialog a multikulturální výchova

Cíl:

  • zdůraznění prospěšnosti kulturní rozmanitosti
  • spolupráce se hudebníky, školami ze zahraničí
  • pořádání mezinárodních konferencí
  • pořádání mezinárodních festivalů a kulturních akcí
  • podpora umělců a jejich aktivit

 

 

Naše společnost založila LIGU NESLYŠÍCÍCH. 

Cílem je spojit NESLYŠÍCÍ z celého světa.

  • výměna zkušeností
  • podpora Neslyšících ve vzájemné komunikaci z celého světa
  • rozvoj bilingvního vzdělávání
  • dosažení cíle rovných příležitostí
  • spolupráce na kulturních projektech